Projekty Zamknięte

Projekt stażowo-szkoleniowy „Pracuję w Polsce – wsparcie dla migrantów, imigrantów oraz osób bezrobotnych i biernych zawodowo w województwie opolskim”

Celem projektu „Pracuję w Polsce – wsparcie dla migrantów, imigrantów oraz osób bezrobotnych i biernych zawodowo w województwie opolskim” jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 60 osób powyżej 29 roku życia, pozostających bez pracy, zamieszkujących w woj. opolskim w powiatach: prudnickim, brzeskim, nyskim, głubczyckim i namysłowskim. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2019 r.

Koło ratunkowe – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych/biernych zawodowo z województwa śląskiego

Wspólnie z naszą partnerską organizacją Fundacją Rozwoju Regionów realizujemy projekt „Koło ratunkowe – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osóbbezrobotnych i nieaktywnych/biernych zawodowo z województwa śląskiego”, którego celem jest jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 70 osób w wieku od 30 roku życia, pozostających bez pracy (bezrobotnych i nieaktywnych/biernych zawodowo) i zamieszkujących w województwie śląskim, prowadzące do podjęcia i utrzymania przez nich zatrudnienia

Projekt stażowy „Koło ratunkowe – kompleksowy program wsparcia młodych i biernych zawodowo osób z Małopolski”

Celem projektu „Koło ratunkowe – kompleksowy program wsparcia młodych i biernych zawodowo osób z Małopolski” jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 24 osób w wieku 15-29 lat z grupy NEET, pozostających bez pracy i zamieszkujących w województwie małopolskim, prowadzące do podjęcia i utrzymania przez nich zatrudnienia. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018.

Projekt szkoleniowy „Nie straszny nam obcy język, nie straszny nam komputer”

Celem projektu „Nie straszny nam obcy język, nie straszny nam komputer” jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 192 osób (96 kobiet i 96 mężczyzn) powyżej 18 roku życia, zamieszkujących w województwie opolskim, którzy chcą nabyć podstawowe umiejętności językowe (angielski lub niemiecki) oraz nauczyć się podstawowej obsługi komputera. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2017 do 30 września 2018.

Projekt stażowo-szkoleniowy „Koło ratunkowe – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z powiatu prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego i namysłowskiego”

Nasza partnerska organizacja Fundacja Rozwoju Regionów realizuje projekt „Koło ratunkowe – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z powiatu prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego i namysłowskiego”, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 30 osób w wieku powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo) oraz zamieszkujących w województwie opolskim, prowadzące do podjęcia i utrzymania przez nich zatrudnienia. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt stażowy „KIS w Gminie Krapkowice szansą na lepsze jutro!”

  • Prowadzisz firmę lub pracujesz w dziale HR firmy z okolic Krapkowic (woj. opolskie) i brakuje Ci personelu?
  • Potrzebujesz zatrudnić nowego pracownika, ale nie chcesz inwestować w przeszkolenie go lub myślisz o stażyście?
  • Szukasz pracownika produkcji, sprzątaczki lub pracownika administracyjnego, telemarketera, czy pomocy księgowej?

Zapoznaj się z naszym projektem i zgłoś się do nas – niezależnie od stanowiska znajdziemy dla Ciebie idealnego pracownika!

Projekt szkoleniowy „Język obcy i obsługa komputera – kluczowe kompetencje na opolskim rynku pracy”

Nasza partnerska organizacja Fundacja Rozwoju Regionów realizuje projekt „Język obcy i obsługa komputera – kluczowe kompetencje na opolskim rynku pracy”, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 300 osób (180 kobiet, i 120 mężczyzn) powyżej 18 roku życia, zamieszkujących w województwie opolskim, którzy chcą nabyć podstawowe umiejętności językowe (j.angielski lub. j. niemiecki) lub nauczyć się podstawowej obsługi komputera. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt stażowy „Wyższe kwalifikacje szansą na sukces młodych”

Celem projektu „Wyższe kwalifikacje szansą na sukces młodych” jest wsparcie osób młodych poszukujących pracy, objęcie każdej z tych osób indywidualną opieką specjalistów i zdiagnozowanie istniejących problemów, które uniemożliwiają płynne poruszanie się po rynku pracy. Kolejnym krokiem w projekcie będzie zaopatrzenie beneficjenta w odpowiednią i konieczną do podjęcia zatrudnienia wiedzę poprzez realizację dobranych indywidualnie szkoleń zawodowych.