Projekty Zamknięte

Projekt stażowo-szkoleniowy „Pracuję w Polsce – wsparcie dla migrantów, imigrantów oraz osób bezrobotnych i biernych zawodowo w województwie opolskim”

Celem projektu „Pracuję w Polsce – wsparcie dla migrantów, imigrantów oraz osób bezrobotnych i biernych zawodowo w województwie opolskim” jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 60 osób powyżej 29 roku życia, pozostających bez pracy, zamieszkujących w woj. opolskim w powiatach: prudnickim, brzeskim, nyskim, głubczyckim i namysłowskim. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2019 r.

Koło ratunkowe – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych/biernych zawodowo z województwa śląskiego

Wspólnie z naszą partnerską organizacją Fundacją Rozwoju Regionów realizujemy projekt „Koło ratunkowe – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osóbbezrobotnych i nieaktywnych/biernych zawodowo z województwa śląskiego”, którego celem jest jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 70 osób w wieku od 30 roku życia, pozostających bez pracy (bezrobotnych i nieaktywnych/biernych zawodowo) i zamieszkujących w województwie śląskim, prowadzące do podjęcia i utrzymania przez nich zatrudnienia

Projekt stażowy „Koło ratunkowe – kompleksowy program wsparcia młodych i biernych zawodowo osób z Małopolski”

Celem projektu „Koło ratunkowe – kompleksowy program wsparcia młodych i biernych zawodowo osób z Małopolski” jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 24 osób w wieku 15-29 lat z grupy NEET, pozostających bez pracy i zamieszkujących w województwie małopolskim, prowadzące do podjęcia i utrzymania przez nich zatrudnienia. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018.

Projekt stażowo-szkoleniowy „Koło ratunkowe – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z powiatu prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego i namysłowskiego”

Nasza partnerska organizacja Fundacja Rozwoju Regionów realizuje projekt „Koło ratunkowe – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z powiatu prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego i namysłowskiego”, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 30 osób w wieku powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo) oraz zamieszkujących w województwie opolskim, prowadzące do podjęcia i utrzymania przez nich zatrudnienia. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt szkoleniowy „Nie straszny nam obcy język, nie straszny nam komputer”

Celem projektu „Nie straszny nam obcy język, nie straszny nam komputer” jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 192 osób (96 kobiet i 96 mężczyzn) powyżej 18 roku życia, zamieszkujących w województwie opolskim, którzy chcą nabyć podstawowe umiejętności językowe (angielski lub niemiecki) oraz nauczyć się podstawowej obsługi komputera. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2017 do 30 września 2018.

Projekt stażowy „Wyższe kwalifikacje szansą na sukces młodych”

Celem projektu „Wyższe kwalifikacje szansą na sukces młodych” jest wsparcie osób młodych poszukujących pracy, objęcie każdej z tych osób indywidualną opieką specjalistów i zdiagnozowanie istniejących problemów, które uniemożliwiają płynne poruszanie się po rynku pracy. Kolejnym krokiem w projekcie będzie zaopatrzenie beneficjenta w odpowiednią i konieczną do podjęcia zatrudnienia wiedzę poprzez realizację dobranych indywidualnie szkoleń zawodowych.

Projekt stażowy „KIS w Gminie Krapkowice szansą na lepsze jutro!”

  • Prowadzisz firmę lub pracujesz w dziale HR firmy z okolic Krapkowic (woj. opolskie) i brakuje Ci personelu?
  • Potrzebujesz zatrudnić nowego pracownika, ale nie chcesz inwestować w przeszkolenie go lub myślisz o stażyście?
  • Szukasz pracownika produkcji, sprzątaczki lub pracownika administracyjnego, telemarketera, czy pomocy księgowej?

Zapoznaj się z naszym projektem i zgłoś się do nas – niezależnie od stanowiska znajdziemy dla Ciebie idealnego pracownika!

Projekt szkoleniowy „Język obcy i obsługa komputera – kluczowe kompetencje na opolskim rynku pracy”

Nasza partnerska organizacja Fundacja Rozwoju Regionów realizuje projekt „Język obcy i obsługa komputera – kluczowe kompetencje na opolskim rynku pracy”, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 300 osób (180 kobiet, i 120 mężczyzn) powyżej 18 roku życia, zamieszkujących w województwie opolskim, którzy chcą nabyć podstawowe umiejętności językowe (j.angielski lub. j. niemiecki) lub nauczyć się podstawowej obsługi komputera. Udział w projekcie jest bezpłatny.