Projekt stażowy „Wyższe kwalifikacje szansą na sukces młodych”

Wyższe kwalifikacje szansą na sukces młodych

Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Status projektu:
ZAMKNIĘTY - zakończono nabór

Celem projektu „Wyższe kwalifikacje szansą na sukces młodych” jest wsparcie osób młodych poszukujących pracy, objęcie każdej z tych osób indywidualną opieką specjalistów i zdiagnozowanie istniejących problemów, które uniemożliwiają płynne poruszanie się po rynku pracy. Kolejnym krokiem w projekcie będzie zaopatrzenie beneficjenta w odpowiednią i konieczną do podjęcia zatrudnienia wiedzę poprzez realizację dobranych indywidualnie szkoleń zawodowych.

Uczestnicy projektu wezmą udział w:
  • 3 miesięczny płatny staż zawodowy (1323 zł netto/miesiąc)
  • szkolenia zawodowe:
    • Pracownik administracyjno-biurowy z elementami ICT
    • Profesjonalna obsługa klienta z elementami e-marketingu
  • stypendium szkoleniowe (720 zł netto za 150 h szkolenia)
  • doradztwo psychologiczne (sesje indywidualne, grupowe warsztaty psychologiczne)
  • indywidualne wsparcie doradcy zawodowego, pośrednictwo pracy oraz pomoc w uzyskaniu zatrudnienia
  • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

Projekt skierowany jest do grupy 59 osób w przedziale wiekowym 15-29 lat zamieszkujących województwo opolskie i należących do grupy osób pozostających bez pracy, a także nie biorących udziału w szkoleniach i kształceniu. W szczególności beneficjentami są osoby niepozostające w rejestrze bezrobotnych w urzędzie pracy. Grupa zakłada udział 35 kobiet i 24 mężczyzn w tym 6 osób niepełnosprawnych. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt rozpoczął się 2 stycznia 2017 realizowany będzie do 30 listopada 2017. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Liderem projektu jest Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu.

Spełniasz kryteria projektu i chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz znaleźć zatrudnienie?

A może jesteś przedsiębiorcą i potrzebujesz stażysty, którego chcesz zatrudnić, ale nie posiada wystarczających kwalifikacji i doświadczenia?

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

Jakub Hober
Kierownik projektów HR
+48 694 444 656

jakub@projektancikariery.pl