KIS w BSSM Brzeg – kontynuacja 3 edycja

O projekcie:

Projekt „KIS w BSSM Brzeg – kontynuacja 3 edycja” realizowany w partnerstwie z Brzeskim Stowarzyszeniem Chorych na SM ma na celu przyczynienie się do zwiększenia poziomu aktywności w obszarze społeczno – zawodowym a także przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu zawodowemu. Planowane działania są skierowane dla 30 osób zamieszkujących powiat brzeski i 6 gmin : Brzeg, Skarbimierz, Olszanka, Lubsza, Lewin Brzeski i Grodków. Ich udział w projekcie ma przyczynić się do pozyskania przez nich umiejętności, kompetencji oraz kwalifikacji które pomogą im usprawnić funkcjonowanie zarówno w życiu społecznym jak i zawodowym. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.03.2021 do 31.05.2022

Uczestnicy wezmą udział w:

 • poradnictwo psychologiczne i zawodowe
 • poradnictwo prawne
 • spotkania z job coachem
 • wsparcie trenera i asystenta ON
 • wsparcie doradcy personalnego
 • autorskie testy psychologiczne
 • warsztaty „ABC Przedsiębiorczości” ( 4 grupy x 8 warsztatów)
 • warsztaty z Psychologiem (3 grupy x 12 warsztatów)
 • 3 miesięczny staż dla 12 osób
 • zabiegi rehabilitacyjne dla uczestników projektu
 • Kursy zawodowe
 • Turnus rehabilitacyjny dla 18 osób niepełnosprawnych ( 14 dni)

Projekt skierowany jest do osób:

 • pełnoletnich mieszkańców powiatu brzeskiego z terenu gmin: Brzeg, Grodków, Lewin Brzeski, Lubsza, Skarbimierz, Olszanka
 • osób niepełnosprawnych
 • osób długotrwale bezrobotnych i biernych zawodowo

Preferowane są osoby:

 • preferowane osoby +50 lat oraz poniżej 30 roku życia,
 • osoby z terenów wiejskich, z niskim wykształceniem

Inne projekty UE

Celem projektu „Moja nowa praca po 50-tce – projekt aktywizacji zawodowej dla osób z Małopolski” jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji i kompetencji 30 osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy, zamieszkujących w województwie małopolskim, prowadzące do podjęcia i utrzymania przez nich zatrudnienia. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Celem projektu „Pracuję w Polsce – wsparcie dla migrantów, imigrantów oraz osób bezrobotnych i biernych zawodowo w województwie opolskim” jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 60 osób powyżej 29 roku życia, pozostających bez pracy, zamieszkujących w woj. opolskim w powiatach: prudnickim, brzeskim, nyskim, głubczyckim i namysłowskim. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2019 r.

W partnerstwie z Brzeskim Stowarzyszeniem Chorych na SM realizujemy projekt „KIS w BSSM Brzeg – kontynuacja„, którego celem jest wzrost poziomu aktywności społeczno zawodowej i przeciwdziałanie ubóstwu oraz wykluczeniu zawodowemu. W projekcie weźmie udział 40 osób zagrożonych wykluczeniem, którzy poprzez działalność Klubu Integracji Społecznej zmienią swoje nastawienie wobec pozycji w społeczeństwie oraz udział pozwoli na uzyskanie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym.

Wspólnie z naszą partnerską organizacją Fundacją Rozwoju Regionów realizujemy projekt „Koło ratunkowe – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osóbbezrobotnych i nieaktywnych/biernych zawodowo z województwa śląskiego”, którego celem jest jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 70 osób w wieku od 30 roku życia, pozostających bez pracy (bezrobotnych i nieaktywnych/biernych zawodowo) i zamieszkujących w województwie śląskim, prowadzące do podjęcia i utrzymania przez nich zatrudnienia

Celem projektu „Koło ratunkowe – kompleksowy program wsparcia młodych i biernych zawodowo osób z Małopolski” jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 24 osób w wieku 15-29 lat z grupy NEET, pozostających bez pracy i zamieszkujących w województwie małopolskim, prowadzące do podjęcia i utrzymania przez nich zatrudnienia. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018.

Nasza partnerska organizacja Fundacja Rozwoju Regionów realizuje projekt „Koło ratunkowe – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z powiatu prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego i namysłowskiego”, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 30 osób w wieku powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo) oraz zamieszkujących w województwie opolskim, prowadzące do podjęcia i utrzymania przez nich zatrudnienia. Udział w projekcie jest bezpłatny.