Projekty Otwarte

Przed 30-tką, bez pracy i szkoły? Projekt rozwoju zawodowego na Opolszczyźnie dla Ciebie!

W partnerstwie z Brzeskim Stowarzyszeniem Chorych na SM realizujemy projekt, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji oraz kompetencji 58 osób w wieku 15-29 lat, zamieszkujących województwo opolskie, prowadzące do podjęcia i utrzymania przez nich zatrudnienia. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2019 do 31 stycznia 2021.

Program stażowo-szkoleniowy „Moja nowa praca po 50-tce – projekt aktywizacji zawodowej dla osób z Małopolski”

Celem projektu „Moja nowa praca po 50-tce – projekt aktywizacji zawodowej dla osób z Małopolski” jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji i kompetencji 30 osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy, zamieszkujących w województwie małopolskim, prowadzące do podjęcia i utrzymania przez nich zatrudnienia. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Projekt stażowy „KIS w BSSM Brzeg – kontynuacja”

W partnerstwie z Brzeskim Stowarzyszeniem Chorych na SM realizujemy projekt „KIS w BSSM Brzeg – kontynuacja„, którego celem jest wzrost poziomu aktywności społeczno zawodowej i przeciwdziałanie ubóstwu oraz wykluczeniu zawodowemu. W projekcie weźmie udział 40 osób zagrożonych wykluczeniem, którzy poprzez działalność Klubu Integracji Społecznej zmienią swoje nastawienie wobec pozycji w społeczeństwie oraz udział pozwoli na uzyskanie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym.