Projekt szkoleniowy „Nie straszny nam obcy język, nie straszny nam komputer”

Projekt szkoleniowy „Nie straszny nam obcy język, nie straszny nam komputer”

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Celem projektu „Nie straszny nam obcy język, nie straszny nam komputer” jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 192 osób (96 kobiet i 96 mężczyzn) powyżej 18 roku życia, zamieszkujących w województwie opolskim, którzy chcą nabyć podstawowe umiejętności językowe (angielski lub niemiecki) oraz nauczyć się podstawowej obsługi komputera. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2017 do 30 września 2018.

Uczestnicy projektu wezmą udział w:
 • indywidualnej diagnozie potrzeb edukacyjnych z doradcą zawodowym, w ramach których otrzymają portfolio
 • kursie językowym (do wyboru język angielski lub niemiecki) trwającym 120 h, zakończonym certyfikatem TGLS na poziomie A2
 • kursie komputerowym trwającym 120 h, zakończonym certyfikatem ECCC

Diagnoza obejmować będzie testy sprawdzające znajomość języków oraz obsługi komputera, rozmowę z lektorem oraz określenie słabych i mocnych stron, a także motywacji. Uczestnicy po diagnozie kierowani będą na kursy językowe, po zakończeniu których, wezmą udział w kursach komputerowych. Nabyte umiejętności poświadczone zostaną powszechnie uznawanymi certyfikatami (egzaminy wewnętrzne oraz zewnętrzne).

Kursy prowadzone będą w grupach 12 osobowych. Zajęcia odbywać się będą w terminach dogodnych dla uczestników (również po godzinach pracy oraz weekendy). Częstotliwość zajęć będzie dostosowana do możliwości uczestników, jednak nie mniejsza niż 2 spotkania po 3 h w tygodniu. Kursy odbywać się będą w różnych miejscowościach Opolszczyzny w zależności od ilości chętnych z danego obszaru.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze szkołą językową Perfect English Małgorzata Stone, posiadającą doświadczenie w nauczaniu języków obcych od 1998 roku. Kadrę szkoły stanowi grupa ambitnych lektorów, którzy uczą z pasją i zaangażowaniem, są to wyłącznie dyplomowani i doświadczeni nauczyciele. Największą wartością Szkoły Językowej Perfect English jest kilka tysięcy osób, które w ciągu ostatnich lat mieli przyjemność uczyć.

Projekt skierowany jest do osób:
 • pełnoletnich mieszkańców woj. opolskiego
 • preferowane są osoby niepełnosprawne, a także zamieszkujące w gminach o niskim zagęszczeniu, osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach oraz kobiety

Kursy organizowane będą od 1 września 2017 r. do 30 września 2018 r. Nabór prowadzony będzie w etapami, rozpoczął się 1 lipca 2017 r. i potrwa maksymalnie do 15 kwietnia 2018 r. W celu przystąpienia do projektu prosimy o uzupełnienie formularza i przesłanie jego skanu lub zdjęcia na adres projekty@projektancikariery.pl lub dostarczenie go do naszego biura na adres ul. Drzymały 20/1, 45-342 Opole.

 

Chcesz bezpłatnie nauczyć się podstaw języka angielskiego / niemieckiego
i podnieść swoje umiejętności z obsługi komputera?

Masz powyżej 18 lat, mieszkasz w woj. opolskim i jesteś osobą niepełnosprawną?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

+48 881 960 440
+48 788 112 911

projekty@projektancikariery.pl

Celem głównym projektu jest zwiększenie w okresie jego realizacji (lipiec 2017 – maj 2018) aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji co najmniej 90% spośród 192 osób w wieku powyżej 18 roku życia (96 kobiet + 96 mężczyzn), znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, które uczą się lub pracują i zamieszkują w woj. opolskim i którzy z własnej inicjatywy będą zainteresowani zmniejszeniem swoich luk kompetencyjnych w obszarze j.angielskiego lub niemieckiego i technik TIK.

Planowane efekty projektu – liczba osób, które uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu programu:

 • łączna liczba osób – 174 (kobiety – 87, mężczyźni – 87)
 • o niskich kwalifikacjach – 130 (kobiety – 65, mężczyźni– 65)
 • z terenów wiejskich – 142 (kobiety – 71, mężczyźni – 71)
 • w wieku 50 lat i więcej – 88 (kobiety – 44, mężczyźni – 44)
 • z niepełnosprawnościami – 44 (kobiety – 22, mężczyźni – 22)
 • długotrwale bezrobotnych – 9 (kobiety – 5, mężczyźni – 4)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 09 – Wysoka jakość edukacji, Działanie 09.03 – Wsparcie kształcenia ustawicznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu – 998 762,20 zł, wkład funduszy europejskich – 897 762,20 zł (dofinansowanie z EFS 848 947,87 zł, dofinansowanie z Budżetu Państwa 48 814,33 zł).