Projekt stażowo-szkoleniowy „Pracuję w Polsce – wsparcie dla migrantów, imigrantów oraz osób bezrobotnych i biernych zawodowo w województwie opolskim”

Pracuję w Polsce – wsparcie dla migrantów, imigrantów oraz osób bezrobotnych i biernych zawodowo w województwie opolskim

Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój

Rzeczpospolita Polska

Opolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Celem projektu „Pracuję w Polsce – wsparcie dla migrantów, imigrantów oraz osób bezrobotnych i biernych zawodowo w województwie opolskim” jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 60 osób powyżej 29 roku życia, pozostających bez pracy, zamieszkujących w woj. opolskim w powiatach: prudnickim, brzeskim, nyskim, głubczyckim i namysłowskim. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2019 r.

Uczestnicy projektu wezmą udział w:
 • 3-miesięcznych stażach z gwarancją zatrudnienia (1850 zł brutto/miesiąc) – 40 osób
 • szkoleniach ze stypendium szkoleniowym (997,40 zł netto za 150 h)
 • pośrednictwie pracy (10 h)
 • doradztwie zawodowym (8 h)
 • poradnictwie psychologicznym (2 h)
Dodatkowo w ramach projektu oferujemy:
 • testy psychologiczne
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat ukończenia kursu
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną – 20 osób
 • trenera pracy dla 2 osób niepełnosprawnych
 • wynagrodzenie dla opiekuna stażu (500 zł brutto/miesiąc)
 • zwrot za badania lekarskie dla stażystów
Projekt skierowany jest do osób:
 • niepracujących
 • powyżej 30 roku życia
 • zamieszkujących w woj. opolskim na terenie powiatów: prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego i namysłowskiego
Preferowane są osoby:
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • migranci powrotni i imigranci
 • mieszkańcy gmin: Domaszowice, Kietrz, Baborów, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza i Branice
 • osoby powyżej 50 roku życia
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • długotrwale bezrobotni
 • osoby z min. 1 dzieckiem do 6 r.ż lub min. 1 dzieckiem niepełnosprawnym do 18 r.ż. 

Rekrutacja etapowa do projektu trwa od dnia 1 sierpnia 2018 r. do 30 września 2018 r. Jeżeli nie zostanie zrekrutowana zakładana liczna osób to z dniem 1 października zostanie wprowadzona rekrutacja ciągła.

Masz powyżej 30 lat, nie możesz znaleźć pracy i szukasz płatnego stażu lub szkolenia?

A może jesteś przedsiębiorcą i szukasz stażysty?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

+48 608 733 550

krakow@projektancikariery.pl

ul. Szlak 65/205, 31-153 Kraków

Celem głównym projektu jest zwiększenie do połowy 2019 r. aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 60 osób w wieku powyżej 29 roku życia, pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy oraz nieaktywnych zawodowo) oraz zamieszkujących w województwie opolskim na terenie powiatu prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego lub namysłowskiego.

Planowane efekty projektu:

 • Osoby z kwalifikacjami (po szkoleniach) – 54 os.; w tym:
  • Bezrobotni (w tym długotrwale) – 36 os. 
  • Bierni zawodowo – 18 os. 
 • Osoby pracujące – 33 os.; w tym:
  • Bezrobotni (w tym długotrwale) – 22 os. 
  • Bierni zawodowo – 11 os. 
  • Osoby pracujące z poszczególnych wskaźników:
   • Długotrwale bezrobotni – 1 os. (30%)
   • Niepełnosprawni – 1 os. (33%)
   • Kobiety – 15 os. (39%)
   • 50+ – 4 os. (33%)
   • Niskie kwalifikacje – 12 os. (38%)
   • Z dzieckiem do 6 r.ż. – 1 os. (43%)
   • Migranci powrotni i imigranci – 7 os. (43%)

Aktualizacja 08.10.2018: Udostępnienie Listy kandydatów zakwalifikowanych

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 07 – Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie projektu z UE: 846 163,95 zł, dofinansowanie z Budżetu Państwa: 99 423,05 zł.