Koło ratunkowe – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych/biernych zawodowo z województwa śląskiego

Wspólnie z naszą partnerską organizacją Fundacją Rozwoju Regionów realizujemy projekt „Koło ratunkowe – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osóbbezrobotnych i nieaktywnych/biernych zawodowo z województwa śląskiego”, którego celem jest jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 70 osób w wieku od 30 roku życia, pozostających bez pracy (bezrobotnych i nieaktywnych/biernych zawodowo) i zamieszkujących w województwie śląskim, prowadzące do podjęcia i utrzymania przez nich zatrudnienia

Uczestnicy projektu wezmą udział w:
 • 4 godzinach zegarowych poradnictwa psychologicznego,
 • 6 godzinach zegarowych indywidualnego doradztwa zawodowego,
 • średnio 8 godzinach zegarowych coachingu motywacyjnego i zawodowego,
 • średnio 150 godzinach lekcyjnych szkolenia (kursy zawodowe, językowe, komputerowe i/lub miękkie),
 • 3-miesięcznym stażu zawodowym,
 • średnio 10 godzinach indywidualnego pośrednictwa pracy.

Organizator zapewnia wsparcie towarzyszące związane z udziałem w Projekcie:

 • materiały szkoleniowe oraz catering podczas szkoleń (przy szkoleniu w wymiarze co najmniej 4 godziny lekcyjne dziennie),
 • stypendium szkoleniowe,
 • opłaty egzaminacyjne,
 • badania lekarskie i testy psychologiczne,
 • dodatki stażowe
Projekt skierowany jest do osób:

Uczestnikami Projektu mogą być osoby w wieku w wieku od 30 roku życia, pozostające bez pracy (osoby bezrobotne lub nieaktywne/bierne zawodowo) zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w województwie śląskim, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • kobiety.

Masz powyżej 30 lat i chcesz wrócić na rynek pracy?

A może jesteś przedsiębiorcą i poszukujesz stażysty?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

+48 735 206 973

krakow@projektancikariery.pl

ul. Szlak 65/205, 31-153 Kraków

 

Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przez Organizatora w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020