Projekt stażowy „Koło ratunkowe – kompleksowy program wsparcia młodych i biernych zawodowo osób z Małopolski”

Koło ratunkowe – kompleksowy program wsparcia młodych i biernych zawodowo osób z Małopolski

Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Celem projektu „Koło ratunkowe – kompleksowy program wsparcia młodych i biernych zawodowo osób z Małopolski” jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 24 osób w wieku 15-29 lat z grupy NEET, pozostających bez pracy i zamieszkujących w województwie małopolskim, prowadzące do podjęcia i utrzymania przez nich zatrudnienia. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018.

Uczestnicy projektu wezmą udział w:
 • 3 miesięcznym płatnym stażu zawodowym (1017,40 zł /miesiąc – kwota obowiązuje od 01.06.2018 r.)
 • szkoleniach zawodowych ze stypendium szkoleniowym (997,40 zł za 150 h szkolenia) wraz ze zwrotem kosztów dojazdu
 • indywidualnym doradztwie zawodowym (6 h) i poradnictwie psychologicznym (4 h)
 • grupowym doradztwie zawodowym (16 h)
 • coachingu motywacyjnym i zawodowym (6 h)
 • pośrednictwie pracy (średnio 20 h)
Projekt skierowany jest do osób:
 • w wieku 15-29 lat
 • biernych zawodowo
 • nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu
 • mieszkańców woj. małopolskiego
 • należące do co najmniej jednej z grup osób:
  • niepełnosprawnych
  • zamieszkujących gminy słabo zagęszczone (wg. DEGURBA) położone poza ZIT

Rekrutacja trwała od 02.01.2018 r. do dnia 30.04.2018. Dokumenty rekrutacyjne można składać w naszym biurze pod adresem ul. I Brygady 6, 33-300 Nowy Sącz. Więcej informacji dostępne jest pod numerem telefonu: +48 735 206 979 oraz mailem nowysacz@projektancikariery.pl.

Masz poniżej 30 lat, nie możesz znaleźć pracy i szukasz płatnego stażu lub szkolenia?

A może jesteś przedsiębiorcą i szukasz stażysty?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

+48 735 206 979

nowysacz@projektancikariery.pl

ul. I Brygady 6, 33-300 Nowy Sącz

Celem głównym projektu jest zwiększenie do końca 2018 r. aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 24 osób w wieku 15-29 lat z grupy NEET, pozostających bez pracy i zamieszkujących w województwie małopolskim, prowadzące do podjęcia i utrzymania przez nich zatrudnienia.

Planowane efekty projektu:

 • Osoby z wytyczoną Indywidualną Ścieżką Rozwoju Zawodowego (IPD) – 24 os. 
 • Osoby z kwalifikacjami (po szkoleniach) – 20 os. 
 • Osoby po stażach – 20 os. 
 • Osoby pracujące 13 os.; w tym:
  • Niepełnosprawni – 1 os. (17%)
  • Niskie kwalifikacje – 12 os. (48%)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi Priorytetowej 1 – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Podziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie projektu z UE: 375 959,20 zł.