Projekt stażowo-szkoleniowy „Koło ratunkowe – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z powiatu prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego i namysłowskiego”

Projekt stażowo-szkoleniowy Koło ratunkow

Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój

Opolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Nasza partnerska organizacja Fundacja Rozwoju Regionów realizuje projekt „Koło ratunkowe – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z powiatu prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego i namysłowskiego”, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 30 osób w wieku powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo) oraz zamieszkujących w województwie opolskim, prowadzące do podjęcia i utrzymania przez nich zatrudnienia. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt realizowany jest w okresie od 1 maja 2017 do 31 lipca 2018.

Uczestnicy projektu wezmą udział w:
 • 3 miesięcznym płatnym stażu zawodowym (1688,06 zł netto /miesiąc) – 20 osób
 • szkoleniach zawodowych ze stypendium szkoleniowym (997,40 zł za 150 h szkolenia) – 30 osób
 • doradztwie zawodowym i psychologicznym oraz pośrednictwie pracy
Projekt skierowany jest do osób:
 • powyżej 30 roku życia
 • niepracujących
 • mieszkańców powiatów: prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego i namysłowskiego
Preferowane są osoby:
 • z obszaru gmin: Domaszowice, Kietrz, Baborów, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza, Branice
 • migranci powrotni i imigranci
 • o niskich kwalifikacjach
 • powyżej 50 roku życia
 • z niepełnosprawnościami
 • posiadające dziecko do lat 6
 • długotrwale bezrobotne

Uczestnicy najpierw wezmą udział w doradztwie zawodowym i psychologicznym. Następnie wszyscy uczestnicy zostaną przeszkoleni w okresie luty/marzec. Projekt przewiduje również pomoc w znalezieniu stażu/pracy poprzez spotkania z pośrednikiem pracy. Staże zawodowe dla 20 osób będą odbywały się w okresie 1 maja do 31 lipca. Rekrutacja do projektu trwa od dnia 15 listopada 2017 r. Dokumenty będą przyjmowane do 15 grudnia 2017 r. lub do momentu zrekrutowania określonej w projekcie liczby osób. W celu przystąpienia do projektu prosimy o uzupełnienie Formularza oraz Oświadczenia i przesłanie ich skanów lub zdjęcia na adres biuroopole@f-rr.org oraz dostarczenie oryginału dokumentów do naszego biura na adres ul. Drzymały 20/1, 45-342 Opole.

 

Masz powyżej 30 lat, nie możesz znaleźć pracy i szukasz płatnego stażu lub szkolenia?

A może jesteś przedsiębiorcą i szukasz stażysty?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

+48 881 960 440

biuroopole@f-rr.org

ul. Drzymały 20/1, 45-342 Opole

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 07 – Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Wartość projektu – 439 118,50 zł, wkład funduszy europejskich – 373 250,72 zł, wkład budżetu państwa 43 867,78 zł.