KIS w BSSM Brzeg – kontynuacja 3 edycja

KIS w BSSM Brzeg – kontynuacja 3 edycja

Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Opolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Status projektu:
ZAMKNIĘTY - zakończono nabór

Projekt „KIS w BSSM Brzeg – kontynuacja 3 edycja” realizowany w partnerstwie z Brzeskim Stowarzyszeniem Chorych na SM ma na celu przyczynienie się do zwiększenia poziomu aktywności w obszarze społeczno – zawodowym a także przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu zawodowemu. Planowane działania są skierowane dla 30 osób zamieszkujących powiat brzeski i 6 gmin : Brzeg, Skarbimierz, Olszanka, Lubsza, Lewin Brzeski i Grodków. Ich udział w projekcie ma przyczynić się do pozyskania przez nich umiejętności, kompetencji oraz kwalifikacji które pomogą im usprawnić funkcjonowanie zarówno w życiu społecznym jak i zawodowym. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.03.2021 do 31.05.2022

Uczestnicy projektu wezmą udział w:
 • poradnictwo psychologiczne i zawodowe
 • poradnictwo prawne
 • spotkania z job coachem
 • wsparcie trenera i asystenta ON
 • wsparcie doradcy personalnego
 • autorskie testy psychologiczne
 • warsztaty „ABC Przedsiębiorczości” ( 4 grupy x 8 warsztatów)
 • warsztaty z Psychologiem (3 grupy x 12 warsztatów)
 • 3 miesięczny staż dla 12 osób
 • zabiegi rehabilitacyjne dla uczestników projektu
 • Kursy zawodowe
 • Turnus rehabilitacyjny dla 18 osób niepełnosprawnych ( 14 dni)
Dodatkowo w ramach projektu oferujemy:
 • Materiały szkoleniowe
 • badania lekarskie oraz ubezpieczenie dla uczestników stażu (12 osób)
 • catering
 • środki zabezpieczające przed covid -19 ( maseczki, rękawiczki, środki dezynfekujące)
 • dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia
Projekt skierowany jest do osób:
 • pełnoletnich mieszkańców powiatu brzeskiego z terenu gmin: Brzeg, Grodków, Lewin Brzeski, Lubsza, Skarbimierz, Olszanka
 • osób niepełnosprawnych
 • osób długotrwale bezrobotnych i biernych zawodowo
Preferowane są osoby:
 • preferowane osoby +50 lat oraz poniżej 30 roku życia,
 • osoby z terenów wiejskich, z niskim wykształceniem

Mieszkasz w gminie Brzeg, Grodków, Lewin Brzeski, Lubsza, Skarbimierz, Olszanka
i chcesz wrócić na rynek pracy?

A może jesteś przedsiębiorcą i poszukujesz stażysty?

Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM zrzesza osoby z SM i innymi chorobami neurologicznymi w celu podniesienia ich aktywnego uczestnictwo w życiu, społecznym, kulturalnym, sportowym i turystycznym. Wspiera wszelkie inicjatywy dążące do ich rehabilitacji leczenia i zwiększenia poziomu funkcjonowania w społeczeństwie.